Regulamin

REGULAMIN SERWISU JUNIORFUTBOL.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.juniorfutbol.pl (określanego dalej jako Serwis), w tym przeglądania i komentowania zamieszczonych w Serwisie materiałów. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, o którym mowa w pkt ust. 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkownika ozmianie poprzez opublikowanie go na stronach internetowych Serwisu w nowej treści.
2. Właścicielem Serwisu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej41, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dlam.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwanadalej Spółką.

II. PODSTAWOWE DEFINICJE
1.Spółka - Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41 lok IX, 02-672Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przezSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałemzakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609;
2. Serwis - stanowiący własność Spółki serwis internetowy prowadzony pod adresemhttp://www.juniorfutbol.pl, który pozwala na przeglądanie i komentowanie materiałówumieszczonych przez Spółkę lub jej partnerów w Serwisie, a także w ograniczonym stopniu naprzeglądanie Ogłoszeń;
3. Materiał – umieszczone w Serwisie przez Spółkę lub jej partnerów artykuły, felietony, zdjęcia,filmy, etc., do których prawa autorskie lub z licencji przysługują Spółce lub jej Partnerom;
4. Użytkownik – internauta, odwiedzający Serwis;
5. Ogłoszenia – umieszczone w Serwisie odnośniki do ofert sprzedaży towarów lub usługzamieszczonych w innych serwisach internetowych Spółki, lub takie oferty przeniesione do Serwisu wcałości;
6. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Spółki są następujące:komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym orazprzeglądarką internetową;7. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3lub wyższy, Internet Explorer 6.07.x lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy,Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

III. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
1. Serwis posiada lub w najbliższej przyszłości będzie posiadał funkcjonalności w postaci możliwości:
1) przeglądania przez Użytkownika Materiałów, wraz z komentarzami;
2) komentowania przez Użytkownika Materiałów;
3) umieszczania przez Użytkownika w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonymdo tego miejscu na podstronach Serwisu zdjęć, filmów i utworów dźwiękowych Użytkownika,ewentualnie z linkami.
2. Z zastrzeżeniem ust.3 poniżej Do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu konieczna jestrejestracja Użytkownika, która odbywa się poprzez:a) poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stroniehttp://juniorfutbol.pl/rejestracja.html]. Jako login Użytkownik podaje swój adres e-mail. Aby dokonaćrejestracji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść podczasrejestracji w serwisie;b) aktywowanie założonego konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny nadesłanyprzez Spółkę na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.
3. Do momentu stosownego poinformowania Użytkowników na stronie Serwisu funkcjonalnościopisane w ust.1 pkt 3 powyżej nie są dostępne, zaś do korzystania z funkcjonalności opisanych wust.1 pkt 1 i 2 powyżej nie jest konieczna rejestracja Użytkownika, o której mowa w ust.1 powyżej.
4. Uzyskując dostęp do funkcjonalności opisanych w ust.1 powyżej Użytkownik:a) zobowiązuje się nie umieszczać w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonymdo tego miejscu na podstronach Serwisu treści (w jakiejkolwiek formie) sprzecznych z niniejszymregulaminem, przepisami prawa, normami etycznymi lub moralnymi, o charakterze erotycznym,pornograficznym, obrazoburczym lub w inny sposób nieprzyzwoitym, obrażających, zniesławiającychlub w inny sposób dyskredytujących osoby fizyczne lub prawne;b) zobowiązuje się umieszczać w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonym dotego miejscu na podstronach Serwisu jedynie takie treści (niezależnie od formy), do których posiadaprawo umożliwiające ich umieszczenie w Serwisie.

IV. [USUNIĘTO]

V. PRAWA AUTORSKIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, wszczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do którychprawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskichprzysługujących Spółce.2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów,w tym Materiałów i Ogłoszeń, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
3. Umieszczając w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu napodstronach Serwisu jedynie treści, o których mowa w rozdziale III pkt ust. 1 ppkt 2 i 3 powyżejUżytkownik udziela Spółce zezwolenia na nieograniczone w czasie publikowanie tych treści w ramachSerwisu w niezmienionej formie i treści oraz na archiwizowanie tych treści wraz z pozostałązawartością Serwisu z tym zastrzeżeniem, że Spółka ma prawo usuwać z treści, o których mowapowyżej elementy, wyrazy lub sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite,naruszające prawo lub powszechny zwyczaj, normy moralne lub etyczne.
4. Spółka może w każdym czasie i bez żadnych konsekwencji prawnych lub finansowych usunąć zSerwisu całość lub elementy treści, o których mowa w rozdziale III pkt ust. 1 ppkt 2 i 3 powyżej.
5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Użytkownik naruszy jakikolwiek obowiązek, o którym mowa wrozdziale III pkt ust. 3 powyżej i w związku z tym osoby trzecie lub instytucje wystąpią z jakimikolwiekroszczeniami wobec Spółki, Użytkownik natychmiast przejmie na siebie pełną odpowiedzialność zaodnośne naruszenia, zwolni z odpowiedzialności Spółkę i zaspokoi roszczenia poszkodowanych lubpokrzywdzonych osób lub instytucji. Jeżeli w sprawach opisanych w zdaniu poprzednim toczy się jużjakiekolwiek oficjalne postępowanie dodatkowo Użytkownik natychmiast wstąpi do tegopostępowania zamiast lub obok Spółki i najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie zwolni zodpowiedzialności Spółkę. Bez względu na postanowienia zdań poprzednich w sytuacjach tamopisanych Użytkownik zobowiązany będzie na pierwsze wezwanie naprawić wszelką szkodęponiesioną przez Spółkę, w szczególności zwrócić Spółce wydatki poniesione na odszkodowania, koszty ugód sądowych i pozasądowych, koszty sądowe i profesjonalnych pełnomocników, kosztypostępowania egzekucyjnego, ekspertyz itd.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Spółką w sprawie funkcjonowania SerwisuUżytkownik może uzyskać pod e-mailem pomoc@polskapresse.pl.
2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres emailwpisać adres kontaktowy do redakcji, właściciela, administratora serwisu.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkownikówrozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. Owynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie naadresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.
4. Do przeglądani i korzystania z Ogłoszeń zastosowanie mają właściwe postanowienia regulaminówserwisów internetowych Spółki, z których pochodzą dane Ogłoszenia.
5. Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem zusługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Znajdź nas na Facebooku

Polecamy

 • Młodzi piłkarze z Wrocławia poznali Roberta Lewandowskiego

  Młodzi piłkarze z Wrocławia poznali Roberta Lewandowskiego

  Autor: Piotr Janas, red.

  Data publikacji: 21.06.2017 14:42

  Liczba odwiedzin: 6962

  W nagrodę za zwycięstwo w XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” dzieci spotkały się z reprezentacją Polski. »

 • Real Madryt potwierdził podpisanie kontraktu z "nowym Neymarem"

  Real Madryt potwierdził podpisanie kontraktu z "nowym Neymarem"

  Autor: Press Focus/x-news

  Data publikacji: 23.05.2017 22:52

  Liczba odwiedzin: 4868

  Real Madryt we wtorek oficjalnie potwierdził transfer Viniciusa Juniora. 16-latek obecnie gra w barwach brazylijskiego Flamengo. Mimo młodego wieku, napastnik już został okrzyknięty „nowym Neymarem”. Przez regulamin FIFA, Vinicius Junior do zespołu z Madrytu dołączy dopiero w lipcu 2019 roku. „Królewscy” za Brazylijczyka zapłacą 30 milionów euro, a po spełnieniu dodatkowych warunków kwota ta może wzrosnąć o kolejne 15 milionów. Sam zawodnik w Madrycie ma zarabiać 8 milionów euro netto za sezon. »

 • 19-letni Denis Gojko: Nie mogę spocząć na laurach

  19-letni Denis Gojko: Nie mogę spocząć na laurach

  Autor: Wojciech Grzegorzyca

  Data publikacji: 20.05.2017 23:14

  Liczba odwiedzin: 4557

  - Mam dużo braków, staram się je uzupełniać i chcę dalej się rozwijać. Nie mogę spocząć na laurach, bo w moim przypadku byłoby to katastrofalne - powiedział po meczu z Górnikiem Łęczna wychowanek Piasta Gliwice, Denis Gojko. »

 • Powołania do reprezentacji U-19 na towarzyskie spotkania z Ukrainą

  Powołania do reprezentacji U-19 na towarzyskie spotkania z Ukrainą

  Autor: Kaja Krasnodębska

  Data publikacji: 19.05.2017 17:01

  Liczba odwiedzin: 4555

  Przed Dariuszem Dźwigałą w czerwcu kolejne wyzwanie – po raz pierwszy poprowadzi zgrupowanie z reprezentacją rocznika 1999. Na inaugurację swojej pracy z 18-latkami zaplanował dwa towarzyskie spotkania z Ukrainą. Znane są już nazwiska zawodników na nie powołanych. »

 • Dzieci z dolnośląskiego triumfatorami XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Pucharu Tymbarku”

  Dzieci z dolnośląskiego triumfatorami XVII edycji „Z Podwórka na Stadion o Pucharu Tymbarku”

  Autor: MW

  Data publikacji: 04.05.2017 16:52

  Liczba odwiedzin: 8998

  Zakończyła się XVII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 2 maja na stadionie PGE Narodowym w Warszawie poznaliśmy piłkarskich mistrzów do lat 10 i do lat 12. W finale ogólnopolskim uczestniczyły 4 drużyny z województwa dolnośląskiego, z których w Wielkim Finale kategorii U-12 chłopców zwyciężyli zawodnicy SP 45 Wrocław. Wśród chłopców do lat 10 najlepsza okazała się drużyna z UKS Irzyk z woj. mazowieckiego (kategoria U-10), a w rozgrywkach dziewczynek zwyciężyły KKS Katowice z woj. śląskiego (kategoria U-10) oraz UKS Ząbkovia Ząbki z woj. mazowieckiego (kategoria U-12). Na zwycięskie drużyny czeka teraz nagroda główna, czyli mecz Polska-Rumunia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, 10 czerwca. »

SPONSOR SERWISU

Polska Press sp z.o.o informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie JuniorFutbol.pl podlegają ochronie. Dowiedz się więcej »
Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej »

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.